Huis van de Griot

Jali Kunda

Jali Kunda betekent 'Huis van de Griot'


Eén van de rijkste tradities in West-Afrika, is die van de Griots.  Al meer dan 800 jaar brengen zij hun geschiedenis mondeling over, steeds begeleid door traditionele muziekinstrumenten.


Zoals veel zaken is muziek sterk verbonden met sociale klasse in de maatschappij.  In vroegere tijden was het met name de lagere klasse (Griots) die de hogere klasse vermaakte met hun muzikale activiteiten.


 

De klasse van de Griots is in te delen in 2 groepen: sprekers & muzikanten.


De rol van de Griot heeft alles te maken met communicatie:

orale literatuur

het overbrengen van belangrijke sociale en diplomatieke berichten

talking drums

oorlog drums

dans drums

muziek

verhalen vertellen


Oorspronkelijk waren Griotsfamilies verbonden met bepaalde adellijke families.  Zij kregen bescherming en een goede beloning in ruil voor hun diensten.


Hoewel de omstandigheden veranderd zijn hebben de oude adellijke families de banden met hun Griots nooit helemaal verbroken.  Nog steeds worden zij veelvuldig ingezet bij gelegenheden als huwelijk, naamgevingsfeesten en begrafenissen.


De Griots zijn zeker verantwoordelijk voor het overbrengen van een fantastische en zeer unieke muziektraditie.  Muziekstukken en liederen worden nog steeds doorgegeven van vader op zoon.  Maar ook specifieke dansen en het vervaardigen van instrumenten is met veel mystiek omgeven omdat de instrumenten een ziel wordt toegedicht die zijn eigen taal spreekt, die van de muziek.


Jali Kunda vzw wil dan ook zijn naam waar maken door het overbrengen, bevorderen en promoten van de Afrikaanse cultuur: muziek, dans, zang, literatuur, ... bij het grote publiek.