PROJECT SORA

wie?

Sidy Cissokho is de stichter en bezieler achter dit humanitair project.

Het project kwam tot stand i.s.m. de organisatie 'SORA', een aantal vrijwilligers met een hart voor Senegal die humanitaire hulp willen bieden zowel op medisch als op educatief vlak.  Sora betekent onvoorwaardelijke hulp aan behoeftigen, in het Wolof (taal in Senegal).


doel?

Het doel bestaat er in mensen in Senegal te helpen door hen te proberen gelijke kansen te geven op leven en overleven.


In het broussedorp Daga-Youndoum Bambara wil men de huidige medische post uitbouwen tot een lokaal ziekenhuis, zodat de moeder- en kindersterfte kan worden teruggedrongen.  Er is een ziekenhuis beschikbaar te Kaolack, dit echter op 37 km afstand van het broussedorp.  Bij urgenties komt men daar meestal te laat aan ...

Ook de lokale school in Daga wil men een hart onder de riem steken.  In 2020 is men gestart met de bouw van een middelbare school in Daga-Youndoumhoe?

Er wordt medisch en educatief materiaal ingezameld en overgebracht met containertransport naar Senegal.  Om hiervoor de nodige centen bijeen te sprokkelen werden reeds enkele activiteiten georganiseerd: een West-Afrikaanse avond, een fietstocht, djembé-animatie, verkoop van spullen op een rommelmarkt.


nieuws?

verdere berichten over het project kan je verkrijgen via de website:

www.sorasenegal.com


verdere info omtrent het project?

Wie meer wil weten kan steeds terecht bij:

Gudrun Beernaert:  051/70.36.94 - 0473/89.27.46

project Sora